ÇOCUĞUN OKUL BAŞARISI TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ ÇOCUK HASTALIKLARI 18 SANİYE TESTİ SATRANÇ
DERS ÇALIŞMA TEKNİĞİ SINAV KAYGISI NEDİR? TEKERLEMELER ÖZDEYİŞLER İMLA KLAVUZU
TÜRKÇE ÖDEV KAPAKLARI MATEMATİK ÖDEV KAPAKLARI TARİH ÖDEV KAPAKLARI FEN ÖDEV KAPAKLARI BARBİ KAPAKLARI

SOSYAL BİLGİLER ÖDEV KAPAKLARI DİN KÜLTÜRÜ ÖDEV KAPAKLARI TRAFİK ÖDEV KAPAKLARI NOKTALAMA İŞARETLERİ
BEDEN EĞİTİMİ ÖDEV KAPAKLARI MÜZİK ÖDEV KAPAKLARI DAVRANIŞLARIMIZ ZEKA SORULARI

İMLA KLAVUZU
A B C-Ç D E-F
G H I-İ K L-M-N
O-Ö P-R S-Ş T-U V-Y-Z

   G

 gabardin gabari gabavet gabi gabilik,-ği gabin Gabon Gabonlu gabro gabya gacırdama gacırdamak gacırdatma gacırdatmak gacır gacır gacır gucur gacırtı gaco gaddar gaddarca gaddarlık,-ğı gaddarlık etmek gaddar olmak gadir,-dri gadirlik,-ği gadolinyum gadretme gadretmek gadrolma gadrolmak gadrolunma gadrolunmak gaf gaffar gafil gafillik,-ği gafillik etmek gaflet gaflet uykusu gafur gaf yapmak gag gaga gagaburun (gemi) gaga burun (insan) gagalama gagalamak gagalanma gagalanmak gagalaşma gagalaşmak gagalı memeli gagalı memeliler gagamsı Gagavuz Gagavuzca gaile gaileli gailesiz gailesizlik,-ği gaip,-bi gaiplik,-ği gaita gak gaklama gaklamak gala galâksi galalit galat galatıhis,-ssi galatımeşhur galebe galenit galeri galerici galeta galeta unu galeyan galeyan etmek gali galiba galibarda galibiyet galip,-bi galiz galon galoş galsame galvaniz galvaniz banyosu galvanizci galvanize galvanizleme galvanizlemek galvanizlenme galvanizlenmek galvanizli galvanizm galvano galvanokoter galvanometre galvanoplâsti galvanoskop,-bu galvanotip galyot galyum gam gama gamaglobülin gama ışınları gamalı gambot gamet gametli gamlanma gamlanmak gamlı gamlılık,-ğı gammaz gammazlama gammazlamak gammazlanma gammazlanmak gammazlık,-ğı gamsele gamsız gamsızlık,-ğı gamze Gana Ganalı gang gangster gangsterlik,-ği gani gani gani gani gönüllü ganimet ganyan gar garabet garaip,-bi garaj garajcı garamî garanti garanti etmek garantileme garantilemek garantili garantisiz garantör garaz garazkâr garazkârlık,-ğı garazlı garaz olmak garazsız garazsız ivazsız garbî garç gurç gard gardenparti gardenya gardıfren gardırop,-bu gardıropçu gardiyan gardiyanlık,-ğı garez gargar gargara gargara yapmak gariban garibe garip,-bi garipleşme garipleşmek gariplik,-ği garipseme garipsemek gark gark etmek gark olmak garnitür garnitürlü garnizon garoz garp,-bı garpçı garpçılık,-ğı garpkârî garplı garplılaşma garplılaşmak garplılaştırma garplılaştırmak garplılık,-ğı garson garsoniyer garsonluk,-ğu Garzan gaseyan gasıp,-bı gasil,-sli gasletme gasletmek gasp,-bı gasp etmek gassal,-li gastrit gastroenterolog, -ğu gastroenteroloji gastronomi gastroskop,-bu gastroskopi gastrulâ gaşiy,-şyi gaşyolma gaşyolmak gato gauss gavot gâvur gâvurca gâvurcasına gâvur etmek gâvur eziyeti gâvur icadı gâvur inadı gâvurlaşma gâvurlaşmak gâvurluk,-ğu gâvurluk etmek gâvur olmak gayakol gaybubet gaybubet etmek gayda gaydacı gaye gayeli gayesiz gayet gayetle gayr,-i (başka) gayret gayret etmek gayretkeş gayretkeşlik,-ği gayretlenme gayretlenmek gayretli gayretlilik,-ği gayretsiz gayretsizlik,-ği gayrı (artık) gayri (başka) gayriahlâkî gayriaklî gayriciddî gayriihtiyarî gayriilmî gayriinsanî gayriiradî gayrikabil gayrikâfi gayrikanunî gayrikıyasî gayrilâyık gayrimahdut,-du gayrimahsus gayrimakul,-lü gayrimalûm gayrimemnun gayrimenkul,-lü gayrimeskûn gayrimes'ul,-lü gayrimeşru gayrimezru gayrimuayyen gayrimuhtemel gayrimuntazam gayrimutabık gayrimümbit gayrimümkün gayrimünasip,-bi gayrimüsavi gayrimüslim gayrimüsmir gayrimütecanis gayrinizamî gayrisafi gayrisafi hâsılat gayrisafi millî hâsıla gayrisıhhî gayrişahsî gayrişuurî gayritabiî gayrivaki,-i gayrivarit,-di gayrivazıh gayur gayya gayya kuyusu gayz gayzer gayzerit gaz gaza gazal,-li gazap,-bı gazaplandırma gazaplandırmak gazaplanma gazaplanmak gazaplı gaz bezi gaz bombası gaz boyaması gazel gazelhan gazelhanlık,-ğı gazeliyat gazelleme gazellemek gazellenme gazellenmek gazete gazeteci gazetecilik,-ği gazetelik,-ği gazhane gazışı gazışıl gazi Gazi Antep gaz ibiği Gaziemir (ilçe) gaziler helvası gazilik,-ği gazino gazinocu gazinoculuk,-ğu gazi olmak Gazi Osmanpaşa (ilçe) Gazipaşa (ilçe) gazlama gazlamak gaz lâmbası gazlanma gazlanmak gazlaşma gazlaşmak gazlaştırma gazlaştırmak gazlı gazlı bez gaz maskesi gaz ocağı gazoil gazojen gazolin gazometre gazometri gazoyl gazoz gazoz ağacı (argo) gazozcu gazozculuk,-ğu gazölçer gaz ölçümü gaz sayacı gazsız gaz sobası gaz taşı gazup,-bu gazve gaz yağı gaz yuvarı gebe gebelik,-ği gebelik testi gebe olmak geberik,-ği geberme gebermek gebertilme gebertilmek gebertme gebertmek gebeş gebeşlik,-ği gebre gebreleme gebrelemek gebrelenme gebrelenmek gebre otu gebre otugiller Gebze (ilçe) gece gece bekçisi gececi gece gündüz gece hayatı gece işçiliği gecekondu gecekonducu gecekondulaşma gecekondulaşmak gece kulübü gece kuşu geceleme gecelemek geceleri geceleyin geceli gündüzlü gecelik,-ği gece mavisi gecesefası (bitki) gecesefasıgiller gece yanığı gece yarısı gece yatısı gece yayı gecikilme gecikilmek gecikiş gecikme gecikmek gecikmeli gecikmesiz geciktirilme geciktirilmek geciktirim geciktirme geciktirmek geç geçe geçek,-ği geçeli geçen geçende geçenek,-ği geçenlerde geçer geçer akçe geçerleme geçerlemek geçerletme geçerletmek geçerli geçerlik,-ği geçerlilik,-ği geçersiz geçersizleşme geçersizleşmek geçersizlik,-ği geçgeç geçgeçleme geçgeçlemek geçgeç yapmak geçici geçicilik,-ği geçici madde geçiliş geçilme geçilmek geçim geçim derdi geçim dünyası geçim kapısı geçimli geçimlik,-ği geçimlilik,-ği geçim sıkıntısı geçimsiz geçimsizleşme geçimsizleşmek geçimsizlik,-ği geçim yolu geçim zorluğu geçindirme geçindirmek geçinilme geçinilmek geçinim geçinme geçinme endeksi geçinmek geçirgen geçirgenlik,-ği geçirilme geçirilmek geçirim geçirimli geçirimlilik,-ği geçirimsiz geçirimsizlik,-ği geçiriş geçirme geçirmek geçirtilme geçirtilmek geçirtme geçirtmek geçiş geçişim geçişli geçişme geçişmek geçişsiz geçiştirici geçiştirilme geçiştirilmek geçiştirme geçiştirmek geçiş üstünlüğü geçit,-di geçit hakkı geçit resmi geçit töreni geçkin geçkinlik,-ği geçme geçmek geçmelik,-ği geçmez akçe geçmiş geçmişi kandilli geçmişi kınalı geçmiş zaman geçmiş zaman görünümü geçmiş zaman sıfat-fiili geda gedik,-ği gedikli gedilme gedilmek Gediz (ilçe) gedme gedmek geğiriş geğirme geğirmek geğirti geğrek,-ği geğrek batması gelberi gele gelecek,-ği gelecek bilimi gelecekçi gelecekçilik,-ği gelecek zaman gelecek zaman görünümü gelecek zaman kipi gelecek zaman sıfat-fiili geleğen gelembe geleme gelen gelenek,-ği gelenekçi gelenekçilik,-ği gelenekleşme gelenekleşmek gelenekleştirme gelenekleştirmek gelenekli geleneksel gelenekselleşme gelenekselleşmek Gelendost (ilçe) gelen geçen gelen giden geleni gelgeç gelgel gelgelli gelgit Gelibolu (ilçe) gelin gelin abla gelin alayı gelin alıcı gelinboğan gelin böceği gelincik,-ği gelincikgiller gelin çiçeği gelin etmek gelinfeneri (bitki) gelin hamamı gelin havası gelin kuşağı gelin kuşu gelinlik,-ği gelinlikçi gelinlik etmek gelinme gelinmek gelin olmak gelin otu gelinparmağı (üzüm) gelin teli gelip geçici gelir gelir dağılımı gelir gider gelir vergisi geliş gelişigüzel gelişim gelişkin gelişme gelişmek geliştirici geliştirilme geliştirilmek geliştirme geliştirmek gelme gelmek gelmiç,-ci gelmiş geçmiş gem Gemerek (ilçe) gemi gemi adamı gemi aslanı gemici gemicilik,-ği gemi enkazı gemi ızgarası gemi leşi gemilik,-ği gemi yatağı gemleme gemlemek gemlenme gemlenmek Gemlik (ilçe) gen gencecik,-ği gencelme gencelmek genç,-ci Genç (ilçe) genç irisi gençleşme gençleşmek gençleştirilme gençleştirilmek gençleştirme gençleştirmek gençlik,-ği gençten gene genel genel af,-ffı genel başkan genel başkanlık,-ğı genel bütçe genel dil bilimi geneleme genel ev genelge genel gider genel görünüm genel görünümlü genel görüşme genel grev genel kadın genelkurmay genel kurul genel kütüphane genelleme genellemek genelleşme genelleşmek genelleştirilme genelleştirilmek genelleştirme genelleştirmek genellik,-ği genellikle genel müdür genel müdürlük,-ğü genel sekreter genel sekreterlik,-ği genel uygunluk bildirimi genel yazman genel yetenek,-ği genel zekâ general,-li generallik,-ği genetik,-ği geniş geniş açı genişçe geniş gönüllü geniş görüşlü geniş görüşlülük,-ğü genişleme genişlemek genişletilme genişletilmek genişletme genişletmek genişlik,-ği geniş mezhepli geniş ölçek,-ği geniş ufuklu geniş ünlü geniş yürekli geniş zaman geniş zaman görünümü geniş zaman sıfat-fiili genitif geniz,-nzi genizsi genizsileşme geniz ünlüsü geniz ünsüzü genleşme genleşmek genleşme kat sayısı genleşmeölçer genleştirme genleştirmek genlik,-ği genom gensoru gensoru önergesi genzek,-ği genzel geoit,-di geometri geometrik,-ği geometrik çizim geometrik dizi geometrik yer gepegenç,-ci gepgenç,-ci Gercüş (ilçe) gerçeğe aykırı gerçeğe aykırılık,-ğı gerçeğe uygun gerçeğe uygunluk,-ğu gerçek,-ği gerçekçi gerçekçilik,-ği gerçek dışı gerçek dışılık,-ğı gerçek kişi gerçekleme gerçeklemek gerçekleşme gerçekleşmek gerçekleştirilme gerçekleştirilmek gerçekleştirme gerçekleştirmek gerçekli gerçeklik,-ği gerçek mantarlar gerçek sayı gerçekten gerçeküstü gerçeküstücü gerçeküstücülük, -ğü gerçi gerdan gerdaniye gerdaniyebuselik, -ği gerdanlık,-ğı gerdek,-ği gerdel gerdirilme gerdirilmek gerdirme gerdirmek gereç,-ci Gerede (ilçe) gereğince gerek,-ği gerekçe gerekçeli gerekçesiz gerekirci gerekircilik,-ği gerekli gereklik,-ği gereklilik,-ği gereklilik kipi gerekme gerekmek gerekseme gereksemek gereksinim gereksinme gereksinmek gereksiz gereksizlik,-ği gerektirim gerektirme gerektirmek gerelti geren gergedan gergedan böceği gergedangiller gergef Gerger (ilçe) gergi gergin gergince gerginleşme gerginleşmek gerginleştirme gerginleştirmek gerginlik,-ği geri geriatri gerici gericilik,-ği geri hizmet geri kafalı geri kalmış geri kalmışlık,-ğı gerilek,-ği gerileme gerilemek geriletme geriletmek gerileyici gerileyici benzeşme gerileyiş gerili gerilik,-ği gerilim gerilimli gerilimölçer gerilim ölçümü gerilimsiz geriliş gerillâ gerillâcı gerillâcılık,-ğı gerillâ savaşı gerilme gerilmek geriniş gerinme gerinmek geri plân gerisingeri gerisingeriye geriş geri tepme geriz geri zekâlı Germanist Germanistik,-ği Germanofil germanyum germe germek germen Germencik (ilçe) gerundium Gerze (ilçe) gerzek,-ği gestapo geştalt getiri getirilme getirilmek getirim getirimci getirimli getiriş getirme getirmek getirtme getirtmek getr getto Gevaş (ilçe) geveleme gevelemek geveleyiş geven gevenlik,-ği geveze gevezelenme gevezelenmek gevezelik,-ği gevezelik etmek gevher geviş geviş getirenler geviş getirmeyenler gevme gevmek gevrek,-ği gevrekçi gevrekçilik,-ği gevreklik,-ği gevreme gevremek gevretilme gevretilmek gevretme gevretmek gevşek,-ği gevşek ağızlı gevşeklik,-ği gevşek vurgu gevşeme gevşemek gevşetilme gevşetilmek gevşetme gevşetmek gevşeyiş geyik,-ği geyik böceği geyik böcekleri geyik dikeni geyikdili (bitki) geyikgiller geyik otu geyşa Geyve (ilçe) gez gezdirilme gezdirilmek gezdiriş gezdirme gezdirmek gezegen gezegenler arası gezeğen gezeleme gezelemek gezerçalar gezenti gezgin gezginci gezgincilik,-ği gezginlik,-ği gezi gezici gezicilik,-ği gezici topluluk,-ğu geziliş gezilme gezilmek gezimcilik,-ği geziniş gezinme gezinmek gezinti geziş gezleme gezlemek gezlik,-ği gezme gezmek gezmen gıcık,-ğı gıcıkça gıcık etmek gıcıklama gıcıklamak gıcıklanma gıcıklanmak gıcıklayış gıcık olmak gıcır gıcırdama gıcırdamak gıcırdatma gıcırdatmak gıcırdayış gıcır gıcır gıcırtı gıcırtılı gıcırtısız gıda gıdaklama gıdaklamak gıdaklayış gıdalı gıdasız gıdı gıdı gıdık,-ğı gıdıklama gıdıklamak gıdıklanma gıdıklanmak gıdıklayış gıgı gık gıldır gıldır gıllıgış gıllıgışlı gıllıgışsız gıllügiş gıllügişli gıllügişsiz gına gıpta gıpta etmek gır gırç gırç gırgır gır gır gırgırcı gırgırlama gırgırlamak gırıl gırıl gırla gırnata gırnatacı gırt gırt gırt gırtlak,-ğı gırtlaklama gırtlaklamak gırtlaklaşma gırtlaklaşmak gırtlaklayış gırtlaksı gırtlak ünsüzü gırtlama gırtlamak gıyaben gıyabında gıyabî gıyap,-bı gıyap kararı gıybet gıybetçi gıybet etmek gıy gıy gibi gibilerden gibisi gibisinden gicişme gicişmek gide gide gideğen gider giderayak giderek gideren alan giderici giderilme giderilmek giderme gidermek gidertme gidertmek gidi gidici gidiliş gidilme gidilmek gidimli gidiş gidiş alayı gidişat gidiş dönüş gidiş geliş gidişme gidişmek gidon gilâburu gine Gine Gineli ginseng giray girdap,-bı girdi girdisi çıktısı giren girenleme girenlemek Giresun girgin girginlik,-ği girift giriftar giriftar olmak girift tezyinat giriftzen giriliş girilme girilmek girim girimlik,-ği girinti girintili girintili çıkıntılı girintisiz girintisiz çıkıntısız giriş girişik,-ği girişik bezeme girişik cümle girişik tamlama girişilme girişilmek girişim girişimci girişimcilik,-ği girişimölçer girişim ölçme giriş kapısı giriş katı girişken girişkenlik,-ği girişlik,-ği girişme girişmek giriş ücreti Girit Girit kekiği girizgâh girme girmek girmelik,-ği gişe gitar gitarcı gitarcılık,-ğı gitarist gitgide gitme gitmek gittikçe giydirici giydirilme giydirilmek giydiriş giydirme giydirmek giyecek,-ği giyiliş giyilme giyilmek giyim giyim evi giyim kuşam giyimli giyimli kuşamlı giyinik,-ği giyiniş giyinme giyinmek giyiş giyit giyme giymek giyotin giysi giz gizem gizemci gizemcilik,-ği gizemli gizemsel gizil gizil güç,-cü gizleme gizlemek gizlenilme gizlenilmek gizleniş gizlenme gizlenmek gizlenmiş gizleyiş gizli gizlice gizli celse gizli cemiyet gizliden gizliye gizli dernek,-ği gizli dil gizli duruşma gizli kapaklı gizlilik,-ği gizli oturum gizli oy gizli polis gizli sıtma gizli şeker (hastalık) gizli yama glâdyatör glâse glâsyoloji glâsyolog,-ğu glâyöl glikojen glikol,-lü glikoz glikozit,-di glikozüri gliserin global,-li globalleşme globalleşmek globülin glokom glokoni glüten glüten ekmeği gnays goblen gocuk,-ğu gocundurma gocundurmak gocunma gocunmak gofret gol,-lü golcü golf golf pantolon golfstrim gollük,-ğü gol olmak gol yapmak gomalak,-ğı gonca gondol gondolcu gonk,-gu gonokok goril goşist goşizm Got Gotça gotik,-ği gotik harfler gotik sanat goygoycu goygoyculuk,-ğu göbek,-ği göbek adı göbek bağı göbek havası göbeklenme göbeklenmek göbekli göbek taşı göbel göbelek,-ği göbelez göce göcen göç göçebe göçebeleşme göçebeleşmek göçebelik,-ği göçelge göçer göçeri göçerkonar göçerme göçermek göçertme göçertmek göç etmek göçkün göçme göçmek göçmen göçmenleşme göçmenleşmek göçmenleştirme göçmenleştirmek göçmenlik,-ği göçü göçücü göçük,-ğü göçüm göçürme göçürmek göçürtme göçürtmek göçürücü göçürülme göçürülmek göçüş göçüşme göden göden bağırsağı gödeş göğem göğerti göğüs,-ğsü göğüs boşluğu göğüs cerrahisi göğüs çaprazı göğüs çukuru göğüs darlığı göğüs eti göğüs göğüse göğüs hastalığı göğüs ingini göğüs kafesi göğüs kemiği göğüs kovuğu göğüsleme göğüslemek göğüslü göğüslüce göğüslük,-ğü göğüs sesi göğüs tahtası gök,-ğü gök adası gök atlası gök bilimci gök bilimi gök bilimsel gök cismi gökçe Gökçeada (ilçe) Gökçebey (ilçe) gökçek,-ği gökçe yazın gökçül gökdelen gök ekseni gök eşleği gök evi gök fiziği gök gözlü gök gürlemesi gök gürültüsü gökkandil (sarhoş) gök kır (renk) gök kubbe gök kumu gök kuşağı gök kutbu gökkuzgun (kuş) gökkuzgungiller gökkuzgunlar gökkuzgunumsular gök küresi gökmen göksel Göksu (ilçe) Göksun (ilçe) gök taşı Göktürk Göktürkçe gök yakut gökyolu (Samanyolu) gökyüzü gökyüzü mavisi göl gölalası (balık) göl ayağı (coğrafya) göl başı Gölbaşı'nı (ilçe) gölcük,-ğü Gölcük (ilçe) gölcül Göle (ilçe) gölek,-ği gölerme gölermek gölet gölge gölge balığı gölge balığıgiller gölgecil gölge etmek gölgeleme gölgelemek gölgelendirme gölgelendirmek gölgelenme gölgelenmek gölgeleyici gölgeleyiş gölgeli gölgelik,-ği gölgeli resim,-smi gölge olay gölge olaycılık,-ğı gölge oyunu gölgesiz gölge tiyatrosu Gölhisar (ilçe) göl kestanesi Gölköy (ilçe) gölleme göllemek göllenme göllenmek Gölmarmara (ilçe) Gölova (ilçe) Gölpazarı'nı (ilçe) gölük,-ğü Gölyaka (ilçe) Gömeç (ilçe) gömgök,-ğü gömlek,-ği gömlekçi gömlekçilik,-ği gömleklik,-ği gömlekliler gömme gömme banyo gömme dolap,-bı gömmek gömme kilit,-di gömü gömük,-ğü gömüldürük,-ğü gömüleme gömülemek gömülme gömülmek gömültü gömülü gömülüş gömüş gömüt gömütlük,-ğü gön göncü gönç gönçlük,-ğü gönder gönderi gönderici gönderiliş gönderilme gönderilmek gönderiş gönderli gönderme gönderme belgesi göndermek göndertme göndertmek gönen Gönen (ilçe) gönenç,-ci gönençli gönendirilme gönendirilmek gönendirme gönendirmek gönenme gönenmek gönlü bol gönlü gani gönlü kara gönlünce gönlü tok gönlü zengin gönül,-nlü gönül avcısı gönül bağı gönül belâsı gönül birliği gönül borcu gönül borçlusu gönül çöküşü gönül darlığı gönüldaş gönül dilencisi gönül eğlencesi gönül eri gönül ferahlığı gönül hoşluğu gönüllenme gönüllenmek gönüllü gönüllüce gönüllü gönülsüz gönüllülük,-ğü gönül maskarası gönül okşayıcı gönül rahatlığı gönül rızası gönülsüz gönülsüzce gönülsüzlük,-ğü gönül tokluğu gönül uğrusu gönül yarası gönye gönyeleme gönyelemek gördek,-ği Gördes (ilçe) gördürme gördürmek göre görece görececilik,-ği görecelik,-ği görecilik,-ği Görele (ilçe) göreli görelik,-ği görelilik,-ği görenek,-ği görenekçi görenekçilik,-ği görenekli göreneksel göreneksiz göreneksizlik,-ği göresime göresimek görev görevcilik,-ği görevdaş görevdaşlık,-ği görevlendirilme görevlendirilmek görevlendirme görevlendirmek görevlenme görevlenmek görevli görevlilik,-ği görevsel görevselcilik,-ği görevsel dil bilimi görevsiz görevsizlik,-ği görgü görgücülük,-ğü görgü kuralları görgülenme görgülenmek görgülü görgülüce görgüsüz görgüsüzce görgüsüzlük,-ğü görgü tanığı görk görkem görkemli görklü görme görmece görme gözesi görmek görmemiş görmemişlik,-ği görmez görmüşlük,-ğü görmüşlük duygusu görsel görsel etkileme görsel-işitsel görsel-işitsel çağrışım görsel-işitsel eğitim görsel sanatlar görü görücü görücülük,-ğü görülme görülmek görülmemiş görüm görümce görümcelik,-ği görümcelik etmek görümcelik yapmak görümlük,-ğü görümsetme görüngü görüngü bilimi görüngücülük,-ğü görünme görünmek görünmez görünmez kaza görünmez olmak görüntü görüntüleme görüntülemek görüntülük,-ğü görünüm görünümlü görünür görünürde görünürlerde görünürlük,-ğü görünüş görünüşte görüş görüş açısı görüş ayrılığı görüş birliği görüşme görüşmeci görüşmek görüşme yapmak görüş sahibi görüştürme görüştürmek görüştürülme görüştürülmek görüşülme görüşülmek gösteren gösterge gösterge bilimi gösteri gösteri adamı gösterici gösterilen gösteriliş gösterilme gösterilmek gösterim gösteriş gösterişçi gösterişçilik,-ği gösterişli gösterişlice gösterişlilik,-ği gösterişsiz gösterişsizce gösterişsizlik,-ği gösteri yapmak gösteri yürüyüşü gösterme göstermeci göstermecilik,-ği göstermek göstermelik,-ği gösterme parmağı gösterme sıfatı gösterme zamiri gösterme zarfı göstertme göstertmek göt götün götün götürme götürmek götürtme götürtmek götürü götürü iş götürülme götürülmek götürüm götürümlü götürümsüz götürü pazarlık,-ğı götürüş gövde gövde gösterisi gövdelenme gövdelenmek gövdeli gövdesel gövdesiz gövek,-ği gövel gövem gövem eriği göveri göveriş göverme gövermek göverti göyme göymek Göynücek (ilçe) göynük,-ğü Göynük (ilçe) göynüme göynümek göyük,-ğü göz göz akı göz alıcı gözaltı göz aşısı göz aşinalığı gözaydın(a gitmek) göz bağcı göz bağcılık,-ğı göz bağı göz bankası göz banyosu göz bebeği göz bilimi göz boncuğu gözcü gözcülük,-ğü gözdağı gözde göz demiri göz dikeği göz dişi göze göze bilimi göze göz gözeler arası gözeme göz emeği gözemek gözene gözenek,-ği gözenekli gözeneklilik,-ği gözeneksiz gözeneksizlik,-ği gözer göz erimi gözetici gözetilme gözetilmek gözetim gözetiş gözetleme gözetlemek gözetleniş gözetlenme gözetlenmek gözetletme gözetletmek gözetleyici gözetleyiş gözetme gözetmek gözetmen gözetmenlik,-ği gözettirme gözettirmek göz evi göze yutarlığı göz göze gözgü göz hakkı göz hapsi göz kadehi göz kapağı göz kararı göz kuyruğu gözleği gözlem gözlemci gözlemcilik,-ği gözleme gözlemeci gözlemecilik,-ği gözlemek gözlem evi gözlemleme gözlemlemek gözlenme gözlenmek gözletme gözletmek gözleyici gözleyiş gözlü gözlük,-ğü gözlükçü gözlükçülük,-ğü gözlüklü gözlüklü yılan gözlüksüz göz merceği göz nuru göz önü göz pencere göz pınarı göz sevdası gözsüz göz taşı göz ucu gözü aç gözü açık,-ğı gözü bağlı gözü dışarda gözü kapalı gözü kara gözü keskin gözükme gözükmek gözü pek gözü sulu gözü tok gözyaşı gözyaşı bezleri gözyaşı etçiği gözyaşı memesi göz yuvarı göz yuvası grado grafik,-ği grafit grafolog,-ğu grafoloji grafometre gram gramağırlık,-ğı gramaj gramatikal,-li gramer gramerci gramkuvvet gramofon gramsantimetre granat grandi grandük granit granit grisi granitleşme granül granülin granülit gravür gravürcü gravyer Grek Grekçe grekoromen grena gres gres yağı grev grevci grev gözcüsü grev kırıcı grev kırıcılığı grev sözcüsü grev yapmak greyder greyderci greyfurt gri gril grip,-bi grizu grizumetre grizuölçer grosa groston grostonluk,-ğu grotesk grup,-bu gruplandırma gruplandırmak gruplanma gruplanmak gruplaşma gruplaşmak guano guarani guaş Guatemalâ Guatemalâlı guatr gudde gudubet gudubetlik,-ği gufran gugu çiçeği guguk,-ğu gugukgiller guguklu guguklu saat,-ti gulâş gulden gulet gulu gulu gulyabanî gurbet gurbetçi gurbetçilik,-ği gurbet eli gurbetlik,-ği gurbetzede gurk gurklama gurklamak gurlama gurlamak guruldama guruldamak gurultu gurup,-bu gurup etmek gurup rengi gurur gururlanma gururlanmak gururlu gururluca gusletme gusletmek gusto gusül,-slü gusülhane guşa gut guvernör gübre gübre böceği gübreleme gübrelemek gübrelenme gübrelenmek gübreleşme gübreleşmek gübreli gübrelik,-ği gübresiz Güce (ilçe) gücendirici gücendirme gücendirmek gücenik,-ği güceniklik,-ği gücenilme gücenilmek güceniş gücenme gücenmek gücü gücü gücüne gücü ipliği gücük,-ğü gücük ay gücümseme gücümsemek gücün güç,-cü güç belâ güç birliği güç kaynağı güçlendirici güçlendirme güçlendirmek güçleniş güçlenme güçlenmek güçleşme güçleşmek güçleştirme güçleştirmek güçlü güçlük,-ğü güçlükle Güçlükonak (ilçe) güçlü kuvvetli güçlülük,-ğü güçsünme güçsünmek güçsüz güçsüzce güçsüzlük,-ğü güdek,-ği güdeksiz güdeleme güdelemek güderi güdü güdücü güdük,-ğü güdükleşme güdükleşmek güdüklük,-ğü Güdül (ilçe) güdülenme güdülme güdülmek güdüm güdüm bilimi güdümcü güdümcülük,-ğü güdümleme güdümlemek güdümlü güdümlülük,-ğü güdümlü sanat güfte güfteci güğüm güherçile gül gülabdan Gülağaç (ilçe) gülbank gülbeşeker güldeste güldür güldür güldürme güldürmek güldürü güldürücü güleç,-ci güleçlik,-ği güle güle güleğen güler yüz güler yüzlü güler yüzlülük,-ğü gülfidan gülgiller gülhatmi gülistan gülkurusu (renk) gülkurusu rengi güllâbi güllâbici güllâbicilik,-ği güllâbicilik etmek güllâç,-cı gülle gülle atma gülleci güllü güllük,-ğü güllük gülistanlık,-ğı gülme gülmece gülmeceli gülmek Gülnar (ilçe) gül rengi gül suyu Gülşehir (ilçe) gülücük,-ğü gülük,-ğü gülümseme gülümsemek gülümseyiş gülünç,-cü gülünçleşme gülünçleşmek gülünçleştirme gülünçleştirmek gülünçlü gülünçlük,-ğü gülünme gülünmek gülüş gülüşme gülüşmek gülüşülme gülüşülmek gülüt gülütçü gül yağcı gül yağcılık,-ğı gül yağı Gülyalı (ilçe) güm gümbedek gümbürdeme gümbürdemek gümbürdetme gümbürdetmek gümbürdeyiş gümbür gümbür gümbürtü gümbürtülü güme gümeç,-ci gümeç balı gümele güm güm gümleme gümlemek gümletme gümletmek gümrah gümrahlık,-ğı gümrük,-ğü gümrükçü gümrükçülük,-ğü Gümrük Kanunu gümrükleme gümrüklemek gümrüklendirme gümrüklendirmek gümrüklenme gümrüklenmek gümrüklü gümrüksüz gümüş gümüş balığı gümüş balığıgiller gümüşçü gümüşçün gümüşgöz gümüş grisi Gümüşhacıköy (ilçe) Gümüşhane gümüşî gümüşîleşme gümüşîleşmek gümüşleme gümüşlemek gümüşlenme gümüşlenmek gümüşletme gümüşletmek gümüşlü Gümüşova (ilçe) gümüş rengi gümüş servi gümüşsü gümüş yağmurcun gün günah günahkâr günahkârlık,-ğı günahlı günahsız günahsızlık,-ğı günaşırı günaydın gün balı gün balığı gün batımı gün batısı günbegün günberi (gök bilimi) günce güncek,-ği güncel güncelik,-ği güncelleşme güncelleşmek güncelleştirme güncelleştirmek güncellik,-ği gün çiçeği gündaş gündelik,-ği gündelikçi gündelikçi kadın gündelikçilik,-ği gündelikli gündem gündem dışı günden güne gün dikilmesi Gündoğmuş (ilçe) gün doğusu gündöndü gün dönümü gün durumu gündüz gündüzcü gündüz feneri gündüz gözüyle gündüzleri gündüzlü gündüzlük,-ğü gündüzsefası (bitki) gündüzün gündüz yırtıcıları günebakan güneç,-ci güne doğrulum güneğik,-ği güneş Güneş güneş banyosu güneş günü güneş hayvancıkları güneş lekeleri güneşleme güneşlemek güneşlenme güneşlenmek güneşletme güneşletmek güneşli güneşlik,-ği güneş saati güneşsel güneş sistemi güneşsiz güneşsizlik,-ği güneş tacı güneş takvimi güneş tekeri güneştopu (bitki) güneş tutulması güneş yanığı güneş yağı güneş yılı güney Güney (ilçe) Güneybalığı (yıldız kümesi) güneybatı güneydoğu Güney Kutbu'nu güneyli güney noktası Güneysınır (ilçe) Güneysu (ilçe) Güngören (ilçe) güngörmez güngörmüş günindi günlü günlük,-ğü günlük ağacı günlükçü günlük defter günlük güneşlik,-ği gün merkezli gün ortası günöte (gök bilimi) günsüler gün tutulması gün-tün eşitliği günü günü birlik günü birliğine günücü günücülük,-ğü günü gününe günüleme günülemek gün yapmak gün yayı Günyüzü'nü (ilçe) güpegündüz güpgüzel gür gürbüz gürbüzleşme gürbüzleşmek gürbüzlük,-ğü Gürcistan Gürcü Gürcüce güre gürecilik,-ği güreş güreşçi güreşçi köprüsü güreşçilik,-ği güreşilme güreşilmek güreşme güreşmek güreştirme güreştirmek gürgen gürgengiller Gürgentepe (ilçe) gür gür gürlek,-ği gürleme gürlemek gürleşme gürleşmek gürleyiş gürlük,-ğü Güroymak (ilçe) Gürpınar (ilçe) Gürsu (ilçe) güruh gürüldeme gürüldemek gürül gürül gürültü gürültücü gürültü etmek gürültülü gürültülü patırtılı gürültü patırtı gürültüsüz gürültü yapmak Gürün (ilçe) gürz gütaperka gütme gütmek güve güveç,-ci güvelenme güvelenmek güvem eriği güven güvence güvence akçesi güvenceli güvencesiz güvenç,-ci güven hesabı güven ışığı güvenilir güvenilirlik,-ği güvenilme güvenilmek güvenirlik,-ği güveniş güvenli güvenlik,-ği güvenlik borusu güvenlik görevlisi güvenlik vanası güvenme güvenmek güven mektubu güven oylaması güvenoyu güvensiz güvensizlik,-ği güvensizlik önergesi güven yazısı güvercin güvercinboynu (renk) güvercingiller güvercingöğsü (renk) güvercinler güvercinlik,-ği güverte güvey,-i güveyfeneri (bitki) güveyi,-si güveylik,-ği güvey yemeği güvez güya güz güzaf güz çiğdemi güz dönemi güzel güzelavrat otu Güzelbahçe (ilçe) güzelce güzel duyu güzel duyuculuk,-ğu güzel duyusal güzelhatun çiçeği güzelleme güzelleşme güzelleşmek güzelleştirilme güzelleştirilmek güzelleştirme güzelleştirmek güzellik,-ği güzellik enstitüsü güzellik kraliçesi güzellikle güzellik malzemesi güzellik müstahzarları güzellik salonu güzellik yarışması güzel olmak güzel sanatlar güzel yazı sanatı Güzelyurt (ilçe) güzergâh güzey güzide güzlek,-ği güzleme güzlemek güzlük,-ğü güz noktası güzün


BELGESELLER
OKUL ŞARKI SÖZLERİ
İZCİLİK EĞİTİM FİLMLERİ
DEPREM TEDBİRLERİ FEN VETEK. SUNULARI
DEYİMLER MATEMATİK SUNULARI
SBS-DPYB SINAVLARI SOSYAL BİL. SUNULARI
KPSS-PMYO-ALES SORU TÜRKÇE SUNULARI
ÖSS SORULARI BEDEN EĞİTİMİ SUNULARI
SÜRÜCÜ KURS SORULARI İNGİLİZCE SUNULARI
MATEMATİK VİDEO -SUNU GÖRSEL SANATLAR SUNU
MASALLAR-ÇİZGİ FİLM  SATRANÇ SUNULARI
MATEMATİK FLASHLAR DEPREM TEDBİRLERİ
KANUNLAR ÖZEL EĞİTİM
MEVZUAT SLAYT ŞİİRLER
YÖNETMELİKLER TÜRKİYE HARİTASI
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM MATEMATİK SORU BANKASI
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ SATRANÇ
PRATİK HESAPLAMALAR  
 
 
 
                    
 
 
SİTENİZE EKLEMEK İÇİN KODUMUZ
Sitenizde Görünümü   Yeni Sitemiz
TESTLERİM.NET
Web Stats
 
 FACEBOOK'TA BEĞEN..!
 
İletişim E-mail :  egitimevi.net@gmail.com
Copyright © 2006- 2017  İhsan Durak  Tüm Hakları Saklıdır.