ÇOCUĞUN OKUL BAŞARISI TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ ÇOCUK HASTALIKLARI 18 SANİYE TESTİ SATRANÇ
DERS ÇALIŞMA TEKNİĞİ SINAV KAYGISI NEDİR? TEKERLEMELER ÖZDEYİŞLER İMLA KLAVUZU
TÜRKÇE ÖDEV KAPAKLARI MATEMATİK ÖDEV KAPAKLARI TARİH ÖDEV KAPAKLARI FEN ÖDEV KAPAKLARI BARBİ KAPAKLARI

SOSYAL BİLGİLER ÖDEV KAPAKLARI DİN KÜLTÜRÜ ÖDEV KAPAKLARI TRAFİK ÖDEV KAPAKLARI NOKTALAMA İŞARETLERİ
BEDEN EĞİTİMİ ÖDEV KAPAKLARI MÜZİK ÖDEV KAPAKLARI DAVRANIŞLARIMIZ ZEKA SORULARI

İMLA KLAVUZU
A B C-Ç D E-F
G H I-İ K L-M-N
O-Ö P-R S-Ş T-U V-Y-Z

 

o

oba

obabaşı

obelisk

oberj

obje

objektif

objektiflik,-ği

objektivite

objektivizm

obruk,-ğu

obruklu

observatuvar

obstrüksiyon

obua

obuacı

obur

oburca

oburlaşma

oburlaşmak

oburluk,-ğu

obüs

ocak,-ğı

ocak başı

ocakçı

ocakçılık,-ğı

ocak kaşı

ocaklı

ocaklık,-ğı

od

oda

odabaşı

odacı

odacılık,-ğı

oda hapsi

odak,-ğı

odaklama

odaklamak

odaklanma

odaklanmak

odaklaştırma

odaklaştırmak

odaklayıcı

odak noktası

odalı

odalık,-ğı

oda müziği

odeon

oditoryum

odsuz

odsuz ocaksız

odun

oduncu

odunculuk,-ğu

odun kömürü

odunlaşma

odunlaşmak

odunluk,-ğu

odun özü

odunsu

odyometre

odyovizüel

of

Of (ilçe)

ofis

oflama

oflamak

oflaz

ofris

ofsayt,-dı

ofset

oftalmolog,-ğu

oftalmoloji

oftalmoskop,-bu

oğlak,-ğı

Oğlak (burç)

Oğlak dönencesi

oğlan

oğlancı

oğlancık,-ğı

oğlancılık,-ğı

oğul,-ğlu

oğul balı

oğulcuk,-ğu

oğulduruk,-ğu

oğullanma

oğullanmak

oğulluk,-ğu

oğul otu

oğul uşak,-ğı

oğuz

Oğuz

Oğuzca

Oğuzeli'ni (ilçe)

Oğuzlar (ilçe)

oh

oha

ohm

oje

ojeli

ojit

ok

okaliptüs

okapi

okçu

okçuluk,-ğu

okey

okka

okkalama

okkalamak

okkalı

okkalık,-ğı

okkalı kahve

oklama

oklamak

oklanma

oklanmak

oklava

okluk,-ğu

oklu kirpi

ok meydanı

okrama

okramak

oksalat

oksalik asit,-di

oksijen

oksijenleme

oksijenlemek

oksijenli

oksijenli su

oksilit

oksit,-di

oksitleme

oksitlemek

oksitlenme

oksitlenmek

oksiyür

okşama

okşamak

okşamalık,-ğı

okşanma

okşanmak

okşantı

okşatma

okşatmak

okşayıcı

okşayış

oktan

oktant

oktav

oktrua

okul

okuldaş

okullaşma

okullaşmak

okullu

okul öncesi

okul sonrası

okuma

okumak

okuma saati

okuma yazma

okuma yitimi

okume

okumuş

okumuşluk,-ğu

okumuş olmak

okunaklı

okunaksız

okunma

okunmak

okuntu

okunulma

okunulmak

okunuş

okur

okuryazar

okuryazarlık,-ğı

okus pokus

okutma

okutmak

okutman

okutmanlık,-ğı

okutulma

okutulmak

okutuş

okuyucu

okuyuş

oküler

okyanus

okyanus mavisi

Okyanusya

ok yılanı

olabilir

olabilirlik,-ği

olacak,-ğı

olagelme

olagelmek

olağan

olağan dışı

olağanlaşma

olağanlaşmak

olağanlık,-ğı

olağanüstü

olağanüstü hâl,-li

olağanüstülük,-ğü

olamaz

olanak,-ğı

olanaklı

olanaksız

olanaksızlaşma

olanaksızlaşmak

olanaksızlık,-ğı

olanca

olası

olasıcılık,-ğı

olasılı

olasılık,-ğı

olasılık hesabı

olasıya

olay

olay bilimi

olaycılık,-ğı

olaylaştırma

olaylaştırmak

olaylı

olaysız

olçum

oldu

oldubitti

oldukça

oldum bittim

oldum olası

oldu olacak

oldurgan

oldurma

oldurmak

ole

olefin

oleik,-ği

oleik asit,-di

olein

oleometre

olgu

olgucu

olguculuk,-ğu

olgun

olgunlaşma

olgunlaşmak

olgunlaştırma

olgunlaştırmak

olgunluk,-ğu

olgunluk çağı

olgunluk sınavı

olgunluk yaşı

olgun odun

oligarşi

oligoklâz

oligosen

olijist

olimpiyat,-dı

olivin

olma

olmadık,-ğı

olmak

olmamış

olmayacak,-ğı

olmaz

olmazlı

olmazlık,-ğı

olmuş

olta

olta balığı

oltacı

oltacılık,-ğı

olta takımı

Oltu (ilçe)

Oltu kebabı

Oltu taşı

oluk,-ğu

olukçuk,-ğu

oluklaşma

oluklaşmak

oluklu

olumlama

olumlu

olumlu bildirme eki

olumlu cümle

olumlu eylem

olumlu fiil

olumluluk,-ğu

olumlu tümce

olumsal

olumsallık,-ğı

olumsuz

olumsuz cümle

olumsuz eylem

olumsuz fiil

olumsuzluk,-ğu

olumsuzluk eki

olumsuzluk kelimesi

olumsuz tümce

olunma

olunmak

olupbitti (oldubitti)

Olur (ilçe)

olurluk,-ğu

olur olmaz

oluş

oluşma

oluşmak

oluşturma

 

 

oluşturmak

oluşturulma

oluşturulmak

oluşuk,-ğu

oluşum

om

oma

omaca

ombra

omça

omfazit

omlet

ommatidyum

omnibüs

omur

omurga

omurgalılar

omurgasızlar

omurilik,-ği

omuz,-mzu

omuz başı

omuzdaş

omuzdaşlık,-ğı

omuzlama

omuzlamak

omuzlanma

omuzlanmak

omuzluk,-ğu

omuz omuza

on

ona

on altılık,-ğı

onama

onamak

onanizm

onanma

onanmak

onar

onarılma

onarılmak

onarım

onarımcı

onarımcılık,-ğı

onarma

onarmak

onar onar

onartma

onartmak

onat

onay

on ayaklılar

onaylama

onaylamak

onaylanış

onaylanma

onaylanmak

onaylatma

onaylatmak

onaylı

onaysız

onbaşı,-yı

onbaşılık,-ğı

on binlerce

on binlik,-ği

onca

onda

ondalık,-ğı

ondalıkçı

ondalık kesir,-sri

ondalık sayı

Ondokuzmayıs (ilçe)

19 Mayıs

ondan

ondurma

ondurmak

ondüle

onejit

ongen

ongun

ongun besi suyu

ongunculuk,-ğu

ongunluk,-ğu

onikiparmak bağırsağı

on iki telli

oniks

onkoloji

onlar

onlarca

onlu

onluk,-ğu

onma

onmak

onmaz

onomastik,-ği

onomatope

ons

onsuz

ontojenez

ontoloji

onu

onulma

onulmak

onulmaz

onum

onun

onuncu

onur

onur belgesi

onur kurulu

onurlandırma

onurlandırmak

onurlanma

onurlanmak

onurlu

onursal

onursal başkan

onursuz

onursuzluk,-ğu

onur üyesi

oosfer

oosit

opal,-li

opalin

oparlör

opera

operacı

operakomik,-ği

operasyon

operatör

operatörlük,-ğü

operatris

operet

oportünist

oportünizm

opsiyon

optik,-ği

optik kaydırma

optimist

optimizm

optimum

optimetri

opus

ora

oracıkta

orada

oradan

orak,-ğı

orak ayı

orak böceği

orakçı

orakçılık,-ğı

oraklaşma

oraklaşmak

 

oralı

oramiral,-li

oramirallik,-ği

oran

oran dışı

orangutan

oranla

oranlama

oranlamak

oranlı

oransız

oransızlık,-ğı

orantı

orantılı

orası

oratoryo

ordinaryüs

ordinat

ordino

ordonat

ordövr

ordu

Ordu

ordubozan

ordubozanlık,-ğı

orducu

ordu evi

ordugâh

orfoz

org

organ

organ aktarımı

organik,-ği

organik kimya

organik kütle

organizasyon

organizatör

organize etmek

organize sanayi,-i

organizma

organlaşma

organlaşmak

organlık,-ğı

organ nakli

organtin

organze

orgazm

orgcu

orgeneral,-li

orgenerallik,-ği

Orhaneli'ni (ilçe)

Orhangazi (ilçe)

orijin

orijinal,-li

orijinalite

orijinallik,-ği

orkestra

orkestralama

orkestralı

orkestrasız

orkide

orkinos

orkit

orlon

orman

ormancı

ormancılık,-ğı

orman gülü

orman işletmesi

orman kebabı

orman kibarı

orman köylüsü

orman köyü

orman kuşağı

ormanlaşma

ormanlaşmak

ormanlaştırma

ormanlaştırmak

ormanlık,-ğı

orman sarmaşığı

orman sıçanı

ormansız

ormansızlaşma

ormansızlaşmak

orman tavuğu

orman tavuğugiller

ornatma

ornatmak

ornitolog,-ğu

ornitoloji

ornitorenk,-gi

orojeni

orospu

orospu bohçası

orospu çocuğu

orospuluk,-ğu

orostopol

orostopolluk,-ğu

orsa

orsa alabanda

orsa boca

orsalama

orsalamak

orta

Orta (ilçe)

orta ağırlık,-ğı

orta boy

orta boylu

Ortaca (ilçe)

ortaç,-cı

Orta Çağ

orta dalga

orta damar

orta deri

orta dikme

orta direk,-ği

Orta Doğu

orta elçi

orta hâlli

orta hece yutumu

orta hizmetçisi

orta hizmeti

orta işi

ortak,-ğı

orta karar

orta karın,-rnı

ortak bölen

ortak çarpan

ortakçı

ortakçılık,-ğı

ortak dil

ortak etmek

ortak fark

ortak hesap,-bı

ortak kat

ortaklaşa

ortaklaşacı

ortaklaşacılık,-ğı

ortaklaşma

ortaklaşmak

ortaklaştırma

ortaklaştırmak

ortaklık,-ğı

ortaklık senedi

ortaklık sözleşmesi

ortak mülkiyet

ortak nesne

ortak olmak

ortak ölçülmez sayılar

Ortaköy (ilçe)

ortak özne

ortak payda

ortak tam bölen

ortak tümleç,-ci
orta kulak,-ğı

orta kulak boşluğu

orta kulak iltihabı

orta kuşak,-ğı

 

ortak yapım

ortak yaşama

ortakyaşar

ortakyaşarlık,-ğı

ortak yönetim

ortak yüklem

ortalama

ortalamak

ortalamasına

ortalı

ortalık,-ğı

ortalıkçı

ortalıkta

ortam

orta malı

orta mektep,-bi

ortanca

orta nokta

ortaokul

orta oyunculuğu

orta oyuncusu

orta oyunu

orta öğrenim

orta öğretim

orta parmak,-ğı

orta saha

orta sıklet

Orta Şark

orta şekerli

orta tedrisat

orta terim

orta uç,-cu (santrafor)

ortay

orta yaşlı

orta yuvar

orta yuvarlak,-ğı

Ortodoks

Ortodoksluk,-ğu

ortodonti

ortoklâz

ortopedi

ortopedik,-ği

ortopedist

ortoz

oruç,-cu

oruçlu

oruçsuz

orun

orya

oryantal,-li

oryantalist

oryantalizm

Osmancık (ilçe)

Osmaneli'ni (ilçe)

Osmangazi (ilçe)

Osmaniye (ilçe)

Osmanlı

Osmanlıca

Osmanlılık,-ğı

osmiyum

osteoloji

osurgan

osurgan böceği

osurma

osurmak

osuruğu cinli

osuruk,-ğu

oşinografi

ot

otacı

otacılık,-ğı

otağ

otağcı

otak

otakçı

otalama

otalamak

otama

otamak

otantik,-ği

otarma

otarmak

otarşi

otçu

otçul

otel

otelci

otelcilik,-ği

otizm

otlak,-ğı

otlakçı

otlakçılık,-ğı

otlakıye

otlama

otlamak

otlanma

otlanmak

otlatılma

otlatılmak

otlatma

otlatmak

otlubağa

otluk,-ğu

Otlukbeli'ni (ilçe)

otlu peynir

oto

otoban

otobiyografi

otobiyografik,-ği

otobüs

otobüsçü

otobüsçülük,-ğü

otobüs durağı

otodidakt

otoerotizm

otogar

otojestiyon

otokar

otoklâv

otokrasi

otokrat

otokritik,-ği

otokton

otolit

otoman

otomasyon

otomat

otomatik,-ği

otomatikleşme

otomatikleşmek

otomatik sigorta

otomatizm

otomobil

otomobilci

otomobilcilik,-ği

otomotiv

otonom

otonomi

otopark

otoplâsti

otopomp

otopsi

otoray

otorite

otoriter

otosist

otostop

otostopçu

otostopçuluk,-ğu

otostop yapmak

ototrof
ototrofi

otoyol

otsu

otsul

otsuz

oturacak,-ğı

oturak,-ğı

oturak âlemi

oturak kündesi

oturaklı

oturaklılık,-ğı

oturma

oturma grevi

oturmak

oturma odası

oturmuş

oturmuşluk,-ğu

oturtma

oturtmak

oturtmalık,-ğı

oturtulma

oturtulmak

oturulma

oturulmak

oturum

oturuş

oturuşma

oturuşmak

otuz

30 Ağustos

otuzar

otuzuncu

ot yiyenler

ova

Ovacık (ilçe)

oval,-li

ovalama

ovalamak

ovalanma

ovalanmak

ovalatma

ovalatmak

ovalı

ovalık,-ğı

ovasız

ovdurma

ovdurmak

ovdurtma

ovdurtmak

ovma

ovmaç,-cı

ovmak

ovogon

ovogon dağarcığı

ovolit

ovulma

ovulmak

ovunma

ovunmak

ovuşturma

ovuşturmak

oy

oya

oyacı

oyacılık,-ğı

oyalama

oyalamak

oyalandırma

oyalandırmak

oyalanma

oyalanmak

oyalantı

oyalayıcı

oyalı

oy birliği

oyculuk,-ğu

oy çokluğu

oydaş

oydurma

oydurmak

oy hakkı

oylama

oylamak

oylanış

oylanma

oylanmak

oylum

oylumlama

oylumlamak

oylumlu

oyma

oyma baskı

oymacı

oymacılık,-ğı

oymak

oymakbaşı

oymalı

oymalı yaprak,-ğı

oynak,-ğı

oynakça

oynak kemiği

oynaklık,-ğı

oynama

oynamak

oynanış

oynanma

oynanmak

oynaş

oynaşma

oynaşmak

oynatılma

oynatılmak

oynatım

oynatımcı

oynatış

oynatma

oynatmak

oynayış

oysa

oysaki

oy sandığı

oyuk,-ğu

oyulga

oyulgalama

oyulgalamak

oyulgalanma

oyulgalanmak

oyulgama

oyulgamak

oyulganma

oyulganmak

oyulma

oyulmak

oyuluş

oyum

oyun

oyunbaz

oyunbazlık,-ğı

oyunbozan

oyunbozanlık,-ğı

oyunbozanlık etmek

oyuncak,-ğı

oyuncakçı

oyuncakçılık,-ğı

oyuncu

oyunculuk,-ğu

oyun ebesi

oyun etmek

oyun havası

oyun kâğıdı

oyun kurucu

oyunlaştırma

oyunlaştırmak

oyunluk,-ğu

oyun masası

oyuntu

oyun yazarı

oyun yazarlığı

oyuş

ozalit

ozan

ozanca

ozanlık,-ğı

ozansı

ozansılık,-ğı

ozmos

ozokerit

ozon

ozonlama

ozonlamak

 

-Ö-

öbek,-ği

öbeklenme

öbeklenmek

öbekleşme

öbekleşmek

öbek öbek

öbür

öbür dünya

öbürkü

öbürü

öcü

öç,-cü

öçbe

öçlenme

öçlenmek

öçlü

öd

öd ağacı

öd dışı

ödem

ödeme

ödemek

ödemeli

Ödemiş (ilçe)

ödemli

ödenek,-ği

ödenekli

ödeniş

ödenme

ödenmek

ödenmez

ödenti

ödeşme

ödeşmek

ödetme

ödetmek

ödev

ödev bilgisi

ödevcil

ödevlendirilme

ödevlendirilmek

ödevlendirme

ödevlendirmek

ödevli

ödeyesiye

ödiyometre

öd kanalı

öd kesesi

ödlek,-ği

ödlekçe

ödleklik,-ği

ödül

ödüllendirme

ödüllendirmek

ödün

ödüncü

ödünç,-cü

ödünçleme

ödünleme

ödünlemek

ödünlü

ödünsüz

ödyometre

öf

öfke

öfkelendirici

öfkelendirme

öfkelendirmek

öfkeleniş

öfkelenme

öfkelenmek

öfkeli

öfkesiz

öge

öglena

öglenagiller

öğle

öğle ezanı

öğlen

öğle namazı

öğlenci

öğlende

öğle paydosu

öğle tatili

öğle uykusu

öğleüstü

öğleüzeri

öğle vakti

öğle yemeği

öğleyin

öğrek,-ği

öğrencelik,-ği

öğrenci

öğrenci belgesi

öğrenci bileti

öğrenci kartı

öğrenci kimliği

öğrencilik,-ği

öğrenci yurdu

öğrenilme

öğrenilmek

öğrenim

öğrenim belgesi

öğrenimli

öğreniş

öğrenme

öğrenmek

öğrenmelik,-ği

öğreti

öğretici

öğreticilik,-ği

öğretilme

öğretilmek

öğretim

öğretim bilgisi

öğretim görevlisi

öğretim programı

öğretim üyesi

öğretim

yardımcıları

öğretim yılı

öğretiş

öğretme

öğretmek

öğretmen

öğretmen evi

öğretmenlik,-ği

öğün

öğür

öğürleşme

öğürleşmek

öğürlük,-ğü

öğürme

öğürmek

öğür olmak

öğürtleme

öğürtlemek

öğürtme

öğürtmek

öğürtü

öğürtücü

öğürüş

öğüt,-dü

öğütçü

öğütleme

öğütlemek

 

öğütme

öğütme haznesi

öğütmek

öğütücü

öğütücü diş

öğütülme

öğütülmek

öğütülüş

öğütüş

öhö

ökçe

ökçeci

ökçe çene

ökçeli

ökçesiz

öke

ökelik,-ği

ökleme

ökse

ökse çubuğu

ökse kuşu

ökseleme

ökselemek

ökseme

ökse otu

ökse otugiller

öksürme

öksürmek

öksürtme

öksürtmek

öksürtücü

öksürük,-ğü

öksürüklü

öksürüklü tıksırıklı

öksürük otu

öksürük tıksırık,-ğı

öksürüş

öksüz

öksüzdoyuran

öksüzlük,-ğü

öksüzsevindiren

öküz

öküz arabası

öküz balığı

öküzburnu (kuş)

öküz damı

öküzdili (bitki)

öküzgözü (çiçek)

öküzlük,-ğü

öküz soğuğu

öl

ölçek,-ği

ölçek çizgisi

ölçekli

ölçer

ölçerme

ölçermek

ölçme

ölçmek

ölçtürme

ölçtürmek

ölçü

ölçü bilimci

ölçü bilimi

ölçücü

ölçülebilir

ölçülen

ölçülendirme

ölçülendirmek

ölçülme

ölçülmek

ölçülü

ölçülü biçili

ölçülülük,-ğü

ölçüm

ölçümleme

ölçümlemek

ölçümlü

ölçün

ölçünlü

ölçünme

ölçünmek

ölçüsüz

ölçüsüzlük,-ğü

ölçüş

ölçüşme

ölçüşmek

ölçüştürme

ölçüştürmek

ölçüt

öldüresiye

öldürme

öldürmek

öldürtme

öldürtmek

öldürücü

öldürülme

öldürülmek

öldürüş

ölesiye

ölet

öleyazma

öleyazmak

ölgün

ölgünlük,-ğü

ölme

ölme hakkı

ölmek

ölmez

ölmez çiçek,-ği

(bitki)

ölmezleştirme

ölmezleştirmek

ölmezlik,-ği

ölmezoğlu

ölmez otu

ölmüş

ölü

ölü açı

ölü dalga

ölü deniz

ölü dil

ölü doğum

ölü fiyatına

ölü helvası

ölük,-ğü

ölülük,-ğü

ölüm

ölüm cezası

ölümcül

ölüm dirim

ölüm döşeği

ölüm emri

ölü mevsim

ölüm fermanı

ölüm hâli

ölüm ilmühaberi

ölüm kalım

ölüm kalım

meselesi

ölüm kalım savaşı

ölüm korkusu

ölümlü

ölümlü dünya

ölümlük,-ğü

ölümlük dirimlik,-ği

 

 

ölümlülük,-ğü

ölüm oranı

ölüm orucu

ölümsek,-ği

ölüm sessizliği

ölüm sigortası

ölümsü

ölüm sükûtu

ölümsüz

ölümsüzleşme

ölümsüzleşmek

ölümsüzleştirme

ölümsüzleştirmek

ölümsüzlük,-ğü

ölüm tazminatı

ölünme

ölünmek

ölü nokta

ölü örtü

ölü renk,-gi

ölü saat,-ti

ölü sezon

ölü salı (teneşir)

ölüsü kandilli

ölüsü kınalı

ölüş

ölü yatırım

ölü yemeği

ölü yıkama

ölü yıkayıcı

ölü zaman

Ömerli (ilçe)

ömrübillâh

ömrühayat

ömrünce

ömür,-mrü

ömür adam

ömür boyu

ömür boyunca

ömürlü

ömürsüz

ömür törpüsü

ön

ön ad

ön alım

ön alım hakkı

ön avurt,-du

ön avurt ünsüzü

ön ayak,-ğı

önayak etmek

önayak olmak

ön belirti

ön bilgi

ön bilim

önce

önce bilim

öncecilik,-ği

önceden

önceden satış

önceki

öncel

öncel belirleme

öncel düzen

önceleme

öncelemek

önceleri

öncelik,-ği

öncelikle

öncelikli

öncesiz

öncesizlik,-ği

öncü

öncül

öncülük,-ğü

öncülük etmek

öncü oyun

öncü tiyatro

ön çalışma

ön damak,-ğı

ön damak ünsüzü

öndelik,-ği

ön denetim

önder

önderlik,-ği

ön deyi

ön deyiş

ön doğru

ön ek

önel

ön eleme

önem

önemli

önemlice

önemseme

önemsemek

önemseniş

önemsenme

önemsenmek

önemseyiş

önemsiz

önemsizce

önemsizlik,-ği

önerge

öneri

öneriş

önerme

önermek

önerti

öneze

ön göğüs,-ğsü

öngörme

öngörmek

öngörü

öngörülme

öngörülmek

öngörülü

ön gün

ön içki

ön kesinti

ön kol

ön kol kemiği

ön koşul

önlem

önleme

önlemek

önleniş

önlenme

önlenmek

önleyici

önleyiş

ön lisans

önlük,-ğü

önlüklü

önlüklük,-ğü

ön oda

ön oluş

ön oluşum

ön ödeme

ön rapor

ön seçici

ön seçim

önsel

önsellik,-ği

ön ses

ön ses düşmesi

önsezi

önsezili

ön soruşturma

 

ön söz

ön sözleşme

ön şart

ön tasar

ön tasım

ön teker

ön türeme

ön uyum

önü sıra

ön vurgu

ön yargı

ön yargılı

ön yaylak,-ğı

ön yetkinlik,-ği

ön yüzbaşı,-yı

öpme

öpmek

öptürme

öptürmek

öpücük,-ğü

öpülme

öpülmek

öpüş

öpüşme

öpüşmek

örcin

ördek,-ği

ördek balığı

ördekbaşı (renk)

ördekgagası (renk)

ördekgiller

ördek yürüyüşü

ördürme

ördürmek

örek,-ği

öreke

ören

örenlik,-ği

örf

örfî

örfî idare

örge

örgen

örgensel

örgü

örgücü

örgülü

örgülü pilâv

örgün

örgün eğitim

örgüsüz

örgüt

örgütçü

örgütçülük,-ğü

örgütleme

örgütlemek

örgütlendirilme

örgütlendirilmek

örgütlendirme

örgütlendirmek

örgütleniş

örgütlenme

örgütlenmek

örgütleyiş

örgütlü

örgütsel

örgütsüz

örgütsüzlük,-ğü

örk

örkleme

örklemek

örme

örmek

örme kepenek,-ği

örneğin

örnek,-ği

örneklem

örnekleme

örneklemek

örneklendirme

örneklendirmek

örneklenme

örneklenmek

örneklik,-ği

örnek olmak

örnekseme

örneksemek

öro

öroluk,-ğu

örs

örseleme

örselemek

örseleniş

örselenme

örselenmek

örseleyiş

örs kemiği

örtbas

örtbas etmek

örtenek,-ği

örtme

örtmece

örtmek

örttürme

örttürmek

örtü

örtük,-ğü

örtülme

örtülmek

örtülü

örtülü omurgalılar

örtülü ödenek,-ği

örtünme

örtünmek

örtüsüz

örtüş

örtüşme

örtüşmek

örü

örücü

örücülük,-ğü

örük,-ğü

örükleme

örüklemek

örülme

örülmek

örülü

örülüş

örüm

örümce

örümceğimsiler

örümcek,-ği

örümcek kafalı

örümcek kuşu

örümcek kuşugiller

örümceklenme

örümceklenmek

örümcekler

örümcekli

örümceksi

örümceksi zar

örüş

östaki

östaki borusu

östrojen tedavisi

 

öşür,-şrü

öşürcü

öte

öteberi

ötede beride

öteden beri

öteden beriden

öte gün

öteki

öteki beriki

ötekisi

öteleme

ötelenme

ötesi berisi

ötesinde berisinde

öte yandan

öteye beriye

öteyi beriyi

ötleğen

ötleğengiller

ötleği

ötme

ötmek

ötre

öttürme

öttürmek

ötücü

ötücü kuşlar

ötümlü

ötümlüleşme

ötümlüleşmek

ötümlülük,-ğü

ötümsüz

ötümsüzleşme

ötümsüzleşmek

ötümsüzlük,-ğü

ötürme

ötürmek

ötürü

ötürük,-ğü

ötürüklü

ötüş

ötüşme

ötüşmek

öveç,-ci

öve öve

övgü

övgücü

övgücülük,-ğü

övme

övmek

övülme

övülmek

övülüş

övünce

övünç,-cü

övünç çizelgesi

övündürücü

övündürücülük,-ğü

övünek,-ği

övüngen

övüngenlik,-ği

övünme

övünmek

övüntü

övüş

öykü

öykücü

öykücülük,-ğü

öyküleme

öykülemek

öyküleştirme

öyküleştirmek

öykünce

öykünme

öykünmeci

öykünmek

öyle

öylece

öylelikle

öylemesine

öyle öyle

öylesi

öylesine

öz

Özalp (ilçe)

öz bağışıklık,-ğı

özbek,-ği

Özbek

Özbekçe

Özbekistan

Özbek pilâvı

özbeöz

özbeslenen

öz beslenme

özcesi

özdek,-ği

özdekçi

özdekçilik,-ği

özdeksel

özden

öz denetim

özdenlik,-ği

özdeş

özdeşleme

özdeşlemek

özdeşleşme

özdeşleşmek

özdeşleştirme

özdeşleştirmek

özdeşlik,-ği

özdeştirme

özdeştirmek

öz devim

öz devinim

özdeyiş

öz dışı

öz dikeni

öz direnç,-ci

öze

özek,-ği

özek ağacı

özek demiri

özek doku

özel

özel ad

özel af,-ffı

özel dil

öz eleştiri

özel girişim

özel girişimci

özel girişimcilik,-ği

özel hayat

özelik,-ği

özel kesim

özel kurul

özelleşme

özelleşmek

özelleştirme

özelleştirmek

özellik,-ği

özellikle

özel mülkiyet

özel okul

özel radyo

özel sayı

özel sektör

 

özel televizyon

özel teşebbüs

özel tiyatro

özel ulak,-ğı

özel yaşam

özeme

özemek

özen

özenci

özenç,-ci

özendirme

özendirmek

özene bezene

özengen

özengenlik,-ği

özeni

özenilme

özenilmek

özeniş

özenli

özenme

özenmek

özensiz

özensizlik,-ği

özenti

özentici

özenticilik,-ği

özentili

özentisiz

özerk

özerkleşme

özerkleşmek

özerkleştirme

özerkleştirmek

özerklik,-ği

özet

özetle

özetleme

özetlemek

özetlenme

özetlenmek

özezer

özezerlik,-ği

özge

özgeci

özgecil

özgecilik,-ği

öz geçmiş

özgü

özgül

özgül ağırlık,-ğı

özgüleme

özgülemek

özgüllük,-ğü

özgülük,-ğü

özgün

özgünleşme

özgünleşmek

özgünleştirme

özgünleştirmek

özgünlük,-ğü

özgür

özgürce

özgürleşme

özgürleşmek

özgürleştirme

özgürleştirmek

özgürlük,-ğü

özgürlükçü

özgürlükçü

demokrasi

özgürlükçülük,-ğü

öz güven

öz ışın

öz indükleme

öz itme

öz itmeli

öz kardeş

öz kaynak,-ğı

öz kedi balığıgiller

öz kesit

özlem

özleme

özlemek

özlemli

özlenme

özlenmek

özlenti

özlentili

özleşme

özleşmek

özleştirme

özleştirmeci

özleştirmecilik,-ği

özleştirmek

özletme

özletmek

özleyiş

özlü

özlü çamur

özlük,-ğü

özlük hakkı

özlük işleri

özlü söz

özlü un

özne

özne grubu

öznel

öznelci

öznelcilik,-ği

öznellik,-ği

özne öbeği

öz odun

öz öğrenim

öz öğrenimli

öz saygı

özsel

öz sermaye

özsever

özseverlik,-ği

öz su

öz tahta

özümleme

özümleme dokusu

özümlemek

özümlenme

özümlenmek

özümseme

özümsemek

özümsenme

özümsenmek

özün erosluk,-ğu

özünlü

özür,-zrü

özürlü

özürsüz

özüt

Özvatan (ilçe)

özveren

özveri

özverili

öz yapı

öz yaşam

öz yaşam öyküsü

öz yönetim

   


BELGESELLER
OKUL ŞARKI SÖZLERİ
İZCİLİK EĞİTİM FİLMLERİ
DEPREM TEDBİRLERİ FEN VETEK. SUNULARI
DEYİMLER MATEMATİK SUNULARI
SBS-DPYB SINAVLARI SOSYAL BİL. SUNULARI
KPSS-PMYO-ALES SORU TÜRKÇE SUNULARI
ÖSS SORULARI BEDEN EĞİTİMİ SUNULARI
SÜRÜCÜ KURS SORULARI İNGİLİZCE SUNULARI
MATEMATİK VİDEO -SUNU GÖRSEL SANATLAR SUNU
MASALLAR-ÇİZGİ FİLM  SATRANÇ SUNULARI
MATEMATİK FLASHLAR DEPREM TEDBİRLERİ
KANUNLAR ÖZEL EĞİTİM
MEVZUAT SLAYT ŞİİRLER
YÖNETMELİKLER TÜRKİYE HARİTASI
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM MATEMATİK SORU BANKASI
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ SATRANÇ
PRATİK HESAPLAMALAR  
 
 
 
                    
 
 
SİTENİZE EKLEMEK İÇİN KODUMUZ
Sitenizde Görünümü   Yeni Sitemiz
TESTLERİM.NET
Web Stats
 
 FACEBOOK'TA BEĞEN..!
 
İletişim E-mail :  egitimevi.net@gmail.com
Copyright © 2006- 2017  İhsan Durak  Tüm Hakları Saklıdır.